MUDr. Martin Holub

Psychiatr, psychoterapeut

nar. 1. 5. 1973

Vzdělání:

2012
Funkční specializace v systematické psychoterapii.

2007
Atestace z psychiatrie dle zák.95/2004 – specializovaná způsobilost z psychiatrie.

2004
I. atestace z psychiatrie

2000
I. atestace ze všeobecného lékařství.

1997
Ukončení Lékařské fakulty Hradec Králové a Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.

Výcvik:

2020

Jungiánsky orientovaný psychoterapeut České společnosti pro analytickou psychoterapii

2013

Psychoterapeut katatymně imaginativní psychoterapie České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii

od 2014 – 2020

Výcvik v jungiánské psychoterapii České společnosti pro analytickou psychoterapii

2006 – 2013

Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii České společnosti pro katatymně imaginativní psychoterapii

20032007
Daseinanalyticky orientovaná sebezkušenostní skupina vedená PhDr. Jiřím Růžičkou.

2006
Krizová intervence.

Zaměstnání:

od 2014

lékař Psychiatrická ambulance Psychiatrie a psychoterapie MUDr. Holub & MUDr. Holubová s.r.o.

2002–2014
Psychiatrické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha.

20072008
Mise v Afghánistánu,  psychiatr polní nemocnice jednotek ISAF.

20002002
Praktický lékař u vojenského útvaru v Benešově.

19972000
Postgraduální příprava před atestací ze všeobecného lékařství v Ústřední vojenské nemocnici Praha.