Psychiatrická péče

Nabízíme psychiatrickou péči pro dospělé v celém spektru psychiatrických chorob
¨

  1. Organické poruchy,
  2. Psychotické poruchy,
  3. Afektivní poruchy,
  4.  Poruchy spánku,
  5. Úzkostné poruchy

V současné době máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 –  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

213 – Revírní bratská pokladna, zdravotní pojišťovna

Pokud jste  pojištěni u jiné zdravotní pojišťovny, pracujeme jako nesmluvní zdravotnické zařízení.

Co to znamená:

Pacient si hradí péči v našem zařízení přímo:

Prvovyšetření ( první vyšetření  u psychiatra ): 1500 Kč

Kontrolní vyšetření  u psychiatra (kontrola u lékaře): 500 Kč

Léky jsou hrazeny pacientem.